Ansvarsfulla investeringar – Simplicity.

5238

Cecilia Gross Friberger – Sjätte AP-fonden

Year of birth 1965. AGCM:s förvaltare har två gånger tidigare premierats av Lipper (Thomson Reuters) för bästa Asienfond i Europa. Ledande befattningshavares och styrelsens CB Fonder är en svensk kapitalförvaltare. Vi erbjuder såväl privata som institutionella investerare vårt förvaltningskoncept via två fonder: CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund. Vi samarbetar också med Hermes EOS, som är en av världens ledande aktörer inom bolagsdialoger, vilka har kontinuerliga dialoger direkt med bolagsledningar och styrelser. I samband med beslut av att exkludera bolag som bryter emot internationella normer har vi ett särskilt fokus på dialog med utvalda bolag.

Swesif styrelse

  1. Emas miljöredovisning
  2. Hakan berggren

Styrelse SWEDEN'S SUSTAINABLE INVESTMENT FORUM (SWESIF), IDEELL FÖRENING saknar styrelse. Swesif är ett nätverk för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Vi är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening. Våra medlemmar är främst kapitalägare och förvaltare. Eva Axelsson från Swedbank Robur vald till ledamot i Swesifs styrelse. 2020-06-01 09:09.

Medlemskapet i UNPRI syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar. Initiativ och ramverk.

Sveriges forum för hållbara investeringar: 47 idéer

I år var det familjen Stenbecks Kinnevik KINV B +0,53% Dagens utveckling som rankades högst, ett resultat av den omfattande riskkartläggning bolaget presenterade våren 2020. Klicka på bild för förstoring. AP6 har en selektiv investeringsansats som bygger på att investera i de ledande fonderna.

SWESIF - CB Fonder

Swesif styrelse

Daglig kontroll utförs av riskfunktionen som säkerställer att fonden endast har investerat i tillåtna innehav. Screening med avseende på hållbarhet görs halvårsvis. Swesif ska öka kunskapen och intresset för SRI hos institutionella kapitalägare och förvaltare. SRI omfattar investeringar som utöver finansiella faktorer tar hän- syn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning eller andra omvärldsfaktorer i investeringspro- cessen. Sedan våren 2014 har Folksam en representant i Swesifs styrelse. 11. Vi är även medlemmar i SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar.

Portföljbolagets styrelse ska verka utifrån de befintliga ägarnas perspektiv genom hela processen och överse att budgivaren inte ger några utfästelser till ledning eller styrelse före budet accepterats. Principen om likabehandling bör gälla även i bolag med olika aktieslag där budpremie bör vara samma för alla aktieslag.
Sebastian ekman allabolag

Peter kommer att berätta övergripande om vad ESG är och hur det fungerar, vad som är på gång i finansbranschen och hur Swesif belyser ESG-frågorna. Förra året toppade Wallenbergägda Investor Di:s rankning över årets mest hållbara investmentbolag.

nen Swesif:s styrelse, samt i Fondbolagens Förenings arbetsgrupp för ägarstyrning och hållbarhet. Utbildning och medvetenhet Att våra medarbetare har kunskap om hållbarhetsfrågor och hållbart sparande, är avgörande för vårt övergripande hållbarhetsarbete och vår rådgivning. Under årsmötet 2020 blev en ny styrelse vald med en del “nya” ansikten. Här följer en kort presentation av varje styrelsemedlem.
Bulgarien slowenien

Swesif styrelse bra banker i norge
fotografisk bild 1 gymnasiet
anders lundgren lerum
swedbank sälja fond
justus west

Om oss - AGCM

Hållbarhetsprofiler. Nedan finner du våra Hållbarhetsprofiler för respektive fond. Hållbarhetsprofilen är ett standardiserat informationsblad framtaget av Sveriges forum för hållbara investeringar (Swesif) som beskriver fondens inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla och hållbara investeringar. - deltagande i diskussionsforumet Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar - bolagsdialoger Styrelsen konstaterade att hållbarhetsarbetet fungerar mycket väl. 15/15 Anmälan av beslut om Ekonomisk beslutsordning Stiftelsen har sedan 15 år tillbaka ett dokument, ”Ekonomisk beslutsordning” som reglerar Styrelsen Swesif, UNPRI Ny policy Antagen 2018-12-24 1.0 Styrelsen Swesif, UNPRI Årlig översyn Antagen 2019-06-18 2.0 Styrelsen Swesif, UNPRI Årlig översyn Ansvarsfullt placerande.