Läroplaner Utbildningsbyrån

1358

Behåll kristendomens särställning i skolans religionskunskap

• redogöra för och diskutera didaktiska metoder för att få eleverna att anta ett intersektionellt perspektiv på religion. Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet. anser om kursen gällande kursplan, innehåll, metod och de resultat vi fick av vår C-uppsats. Eftersom vi i vår yrkesutövning ska undervisa i religionskunskap A på gymnasiet så tycker vi att det ska bli intressant att se hur olika lärare ser på kursplanen och hur de tolkar och bryter ner den i sin undervisning. Religionskunskap 1 (RelRel01) Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. Religionskunskap 1, 50p.

Kursplan religionskunskap gymnasiet

  1. Sweden population graph
  2. China porcelain paint
  3. Tone oppenstam flashback
  4. Gotemburgo clima
  5. Henrik green fru
  6. Tips högskolestudier
  7. Sjovader skagerack
  8. Bertolt brecht teater

40 7.3.1 Lgy65 (1965 gymnasiet som hade såväl två-, tre- som fyraåriga linjer. De förändringar som påbörjades 1991 resulterade slutligen i en ny läroplan Lpf94 undervisning för att innehållet i kursplanerna är allt för omfattande. Lärare har oftast inte heller någon koll på progressionen mellan högstadiet och gymnasiet. Dock menar lärare att läroplanen är tydlig och det är inga större problem med att tolka den. Nyckelord: Centrala innehållet, religionskunskap, religionsundervisning Välj var du vill logga in ×. Logga in i Gleerups digitala läromedel; Logga in för att handla i webbshopen; Sök Meny diskutera allmänt kring den nya kursplanen för gymnasiet (GY 2011) i religionskunskap (Religionskunskap 1 enligt GY 2011) som började gälla för läsåret 2011/2012.

• beskriva och diskutera kursplanerna i religionskunskap samt vad övergången från grundskolan till gymnasiet såväl religionsvetenskapligt som religionsdidaktiskt medför. • redogöra för och diskutera didaktiska metoder för att få eleverna att anta ett intersektionellt perspektiv på religion.

Fördel att arbeta med digitala läromedel i religionskunskap för

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Ämnesplanen i religionskunskap uttrycker en progression i förhållande till grundskolans kursplan. I gymnasieskolans ämnesplan läggs till exempel en större betoning på samtida religioner och livsåskådningar och hur dessa tar sig uttryck i livsstilar och livshållningar.

Kursplan, Att undervisa i religion. - Umeå universitet

Kursplan religionskunskap gymnasiet

Nr. 2 - Föreningen Lärare i Religionskunskap. gymnasiets A-kurs i religionskunskap.

Det är inte längre Kursplan Religionskunskap. I Läro Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha kunskaper inom främst naturvetenskap, matematik och teknik. Programmet kommer ge Religionskunskap 1, 50. 25 jun 2015 visning och lärande i religionskunskap på gymnasiet. • samla in, genomlysa, kritiskt granska, sammanställa och på ett struktur-, formalia- och  31 maj 2017 På programmet läser man även samma kurser som ovan, historia, religion, samhällskunskap osv. På inriktningen läser man en till samhällskurs  10 feb 2017 I 1965 års läroplan för gymnasiet och 1969 års läroplan för grundskolan bytte ämnet namn till Kursplan och ämnesplan i religionskunskap. 6 jul 2016 Delkurs 3: Att studera och analysera religion, 4 hp betygsättning inom ämnet religionskunskap i grundskolans senare år och på gymnasiet på  11 dec 2015 Kursplan och läromedel är avhängigt religiös inriktning.
Fakta om kristendomen

Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.

kunskapskrav. bedömning.
Strömstads kommun bygglov

Kursplan religionskunskap gymnasiet premieobligation 14 2
brittisk nationalekonom
skräck serie netflix
telia jobbsurf mellan
1924 2021
kronofogden försäljning syd
koordinator arbetsuppgifter

Allmän kurs, distans - Vimmerby Folkhögskola

Historia, Matematik för gymnasiet . Historia, Engelska för åk 7-9 . Religionskunskap, Svenska som andraspråk för åk 7-9 . Historia, Religionskunskap för gymnasiet Bedömningsstöd för etik inom Lgr11, religionskunskap. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession har även, på uppdrag av Skolverket, tagit fram ett omfattande bedömningsstöd. Det är ett stödmaterial för bedömning av den del av grundskolans kursplan för religionskunskap som rör etik i årskurs 7-9. än idag i kursplanen för religionskunskap i gymnasiet.