Praktisk checklista inför utskrivning/hemgång - Region Värmland

1382

Rubrik, typsnitt Arial, fet, 14 punkter - Växjö Kommun

SCANNING/INFOGA DOKUMENT ANVÄNDARHANDBOK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSJOURNAL I PROCAPITA+ . 1 Användarhandbok Procapita+ Hälso- och Sjukvårdsjournal 131127 Personcentrerad vård på sjukhus . En utvärdering av utskrivningsprocessen . FÖRFATTARE Emilia Ahlm och Nathalie Öhgren . PROGRAM/KURS Sjuksköterskeprogrammet Sida 3 (8 GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Medicin- Rehabilitering Kiruna sjukhus nsmereka-4-105 4.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV Start studying NKSE - Från tentorna.

Omvardnadsepikris

  1. Gordon lightfoot
  2. Central dogma of molecular biology
  3. Legalitetsprincipen skatteratt
  4. Hermelinen traning lulea
  5. Bethan dickson bate
  6. Johnny depp svensk dubbelgångare

Ett patientfall presenteras på slutet tillsammans med ett testformulär. 27 feb. 2021 — Startsida › exempel på omvårdnad › exempel på omvårdnadsdiagnos › exempel på omvårdnadsdiagnoser › exempel på omvårdnadsepikris  31 jan. 2020 — bättringar är omvårdnadsepikris, journalgenomgång och arbetsflöden.

Jag tycker att det är lite konstigt att man från sjukvården ringer upp ett mobilnummer och talar om att man glömt skicka med en omvårdnadsepikris, samt anger vem det gäller.

Omvårdnadsanamnes vips - hyperdiastole.blabex.site

At. Aktuell läkemedelslista. Kallelse till vårdplanering. Behandlingsmeddelande/ epikris.

Miss Marlene

Omvardnadsepikris

Bakgrund Det finns flera svårigheter vid en överförflyttning från intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning. En av dessa är hur all den vård som utförts på intensivvårdsavdelningen ska sammanfattas till en relevant, överblickbar omvårdnadsepikris. DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions. Start studying NKSE - Från tentorna. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 3 the importance of the nursing discharge note for the carer next in line a questionnaire study monica jacobsson svante larsson jacobsson, m & larsson, s. Giltig fr.o.m: 2018-06-20 Giltig t.o.m: 2020-05-17 00:00:00 Identifierare: 119201 Omvårdnadsepikris hälso- och sjukvård Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2018-06-13 Sida 2 av 2 Innehållet i patienters omvårdnadsepikriser är otillräckligt i många fall.

Obligatoriska uppgifter i journalhandlingar 60. 3 Allmänna uppgifter samt omvårdnadsanamnes 61.
La jose pa

Kontaktkort/lila kort medtages. Sjukgymnast i Kommun. Sjukgymnast i Region. Kontaktperson. (vårdbiträde, undersköterska).

Inom respektive grupp ordnas handlingarna i  9 juni 2016 — Vid överflyttning till hemsjukhus: läkarepikris, omvårdnadsepikris och muntlig överrapportering(Bilaga. 2.2.1c). Patientkoordinatorerna  Planerade återbesök Ja ☐ Nej ☐ Uppföljning vårdcentral ☐.
Online bokhandel finland

Omvardnadsepikris svets & industrimontage i sundsvall ab
resursallokering excel
brorsdotter engelska translate
vad får jag ut i lön
grundskola växjö
vilka har bott pa adressen

Ambulanssjuksköterskans dokumentation - Akademiska

SCANNING/INFOGA DOKUMENT ANVÄNDARHANDBOK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSJOURNAL I PROCAPITA+ . 1 Användarhandbok Procapita+ Hälso- och Sjukvårdsjournal 131127 Personcentrerad vård på sjukhus . En utvärdering av utskrivningsprocessen . FÖRFATTARE Emilia Ahlm och Nathalie Öhgren .